Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Guasha Praktijk Chi verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Guasha Praktijk Chi verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij u af te leveren

Guasha Praktijk Chi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Guasha Praktijk Chi zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. In verband met  de wettelijk verplichte bewaartermijn van patiëntendossiers bewaren wij uw gegevens tot 7 jaar na de laatste behandeling. In geval van behandeling van minderjarigen bewaren wij de gegevens gedurende 7 jaar nadat betrokkene meerderjarig (18) is.  Verder bewaren wij bepaalde gegevens welke vallen onder de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn ook maximaal 7 jaar.

 

Delen met anderen

Guasha Praktijk Chi verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guasha Praktijk Chi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Analyse websitebezoek

Guasha Praktijk Chi maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die door pagina’s van een website meegestuurd worden. Uw browser slaat deze cookies op uw harde schijf op. Het gebruik van Google Analytics geeft Guasha Praktijk Chi inzicht in het gebruik en de navigatie van de website. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. De gegevens die worden verzameld (exclusief uw IP-adres), worden automatisch overgebracht naar Google. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Geldigheidsduur cookies

De geldigheidsduur van de analytische cookies op onze website is 2 jaar.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cinie@guashapraktijkchi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Guasha Praktijk Chi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Guasha Praktijk Chi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via cinie@guashapraktijkchi.nl

 

Guasha Praktijk Chi behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.