Huisregels


Huisregels

  • Voor aanvang van de eerste behandeling dient te allen tijde een intakegesprek gehouden te worden met betrekking tot uw gezondheid en medisch verleden.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of gebruikt u medicijnen, dan kan ik u vragen of u overlegt met uw arts of therapeut of een guashabehandeling tijdens de behandelperiode wenselijk is.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
  • Guasha Praktijk Chi behoudt zich het recht voor om cliënten zonder opgaaf van reden te weigeren.
  • Guasha Praktijk Chi werkt uitsluitend op afspraak, deze kunt u per email of telefonisch maken.
  • Betalingen uitsluitend contant of per mobiele overschrijving.

Iedereen die gebruik maakt van de Guashabehandelingen bij Guasha Praktijk Chi verklaart akkoord te gaan met deze huisregels

De behandelingen zijn géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts. Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnose(s). Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te richten.